Tu nájdete všetko potrebné pred spustením prvého školského roka.

Informovať o tom, že tu niečo pribudlo, budeme aj na facebooku, resp. vám pošleme e-maily (ak nám ich v dotazníku zadáte).


Koľko tried otvoríme v prvom ročníku?

Otvoríme 4 triedy, pričom existujú dve možnosti:

  • dve triedy v prvom ročníku a dve triedy v druhom ročníku
  • alebo tri triedy v prvom ročníku a jednu triedu v druhom ročníku

Rozhodnutie, ktorou cestou sa vydáme, príjmeme až po zápise, resp. zozbieraní žiadostí o prestup do našej školy, teda koncom apríla 2021.


Online stretnutie s rodičmi

20.marca 2021 o 16,00 sa uskutoční online stretnutie s rodičmi, všetky potrebné informácie nájdete priamo na tomto odkaze.


Pre koho je škola vlastne určená?

Pre všetky deti z Hviezdoslavova a okolia, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Ale

  • v prvom rade budeme prijímať deti s trvalým pobytom vo Hviezdoslavove bez ohľadu na ich príslušnosť/nepríslušnosť k cirkvi;
  • v prípade nenaplnenia kapacít potom radi privítame aj deti s trvalým pobytom inde.

Rodičia pri zápise vyjadria svoj súhlas s kresťanským smerovaním školy.


Bude katolícke náboženstvo povinným predmetom?

Áno, bude. Škola je cirkevná – katolícka, takýto postup nie je ničím neštandardným.