Zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza.


Budova Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove sa začala stavať koncom júla 2020. Jej základný kameň slávnostne požehnal 2.augusta 2020 J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita. Ukončenie výstavby je naplánované na marec 2021.


S vyučovaním v našej škole sa plánuje začať v školskom roku 2021/2022, pričom otvoríme dve triedy prvého ročníka a dve triedy druhého ročníka (ak bude o tento ročník dostatočný záujem).


Katolícke náboženstvo bude povinným predmetom, neznamená to však, že deti, ktoré sú nepokrstené, do školy nebudú prijaté. Škola je pre všetky deti bez ohľadu na ich príslušnosť/nepríslušnosť k cirkvi, vyžaduje sa však potvrdenie rodičov o rešpektovaní smerovania školy.

Nakoľko je škola postavená vo Hviezdoslavove, našou snahou bude poskytnúť miesto na vzdelávanie v prvom rade deťom s trvalým pobytom v tejto obci. Avšak v prípade nenaplnenia kapacít príjmeme, samozrejme, aj deti s trvalým pobytom v iných obciach.