Zasielanie prihlášok na štúdium v Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Martina a následné prijímacie pohovory prebehnú v máji 2021.

Prosíme Vás, aby ste sledovali túto stránku, všetky informácie včas zverejníme.