Naša škola

Zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza.


Budova Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove sa začala stavať koncom júla 2020. Jej základný kameň slávnostne požehnal 2.augusta 2020 J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita. Ukončenie výstavby je naplánované na marec 2021.


S vyučovaním v našej škole sa plánuje začať v školskom roku 2021/2022, pričom otvoríme tri triedy prvého ročníka a jednu triedu druhého ročníka.


Katolícke náboženstvo bude povinným predmetom, neznamená to však, že deti, ktoré sú nepokrstené, do školy nebudú prijaté. Škola je pre všetky deti bez ohľadu na ich príslušnosť/nepríslušnosť k cirkvi, vyžaduje sa však potvrdenie rodičov o rešpektovaní smerovania školy.


Čo bude v našej škole zaujímavé?

  • vzdelávanie v matematike Hejného metódou (to prakticky znamená, že žiaci si domov nebudú z matematiky nosiť žiadne úlohy, a predsa sa ju naučia a čo je dôležitejšie – bude to ich obľúbený predmet!);
  • v prvom ročníku sa budú učiť písať písmom Comenia Script (a to prakticky znamená, že to určite zvládnu a nebudete musieť lúštiť ich prípadný škrabopis 🙂 );
  • už od prvého ročníka budú žiaci mať hodiny informatickej výchovy, v prvom ročníku však vôbec – alebo „skoro vôbec“ – pri naozajstnom počítači, budeme sa totiž venovať ovládaniu Blue-botov, rozvíjaniu algoritmického myslenia cez rôzne funkčné prostredia navrhnuté odborníkmi práve pre deti v tomto veku, a iným témam, a to všetko v práci v skupinách tak, aby to na hodinách naozaj žilo;
  • v triedach bude koberec, na ktorom nebudú žiaci tráviť čas iba cez prestávky, či počas ŠKD, ale i počas matematiky, či angličtiny;
  • ponúkneme rôzne krúžky s rôznym zameraním, resp. deti budú môcť navštevovať ZUŠ priamo v priestoroch školy.

Naši učitelia sú odborníci v rôznych oblastiach, naše pani vychovávateľky majú srdcia dokorán a naozaj si myslíme, že budú deťmi milované. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *