embedgooglemap.net


 

 

Cirkevná základná škola sv. Martina

Školská 1661/4
930 41  Hviezdoslavov

IČO: 53889657
DIČ: 2121522392

Kontaktný mail: info@czshviezdoslavov.sk.

Riaditeľka (štatutárny zástupca): PaedDr. Veronika Dropčová, PhD. (veronika.dropcova@czshviezdoslavov.sk), t.č. 0901 90 91 91.

Duchovný správca školy: p. farár Mgr. Robert Masicza (farnosť Štvrtok na Ostrove), (stvrtok-na-ostrove@ba.ecclesia.sk), t.č. 031 569 3580.

Ekonómka/personalistka: Viktória Kozáriková (ekonomka@czshviezdoslavov.sk).

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN (bežný účet): SK69 0900 0000 0051 8085 2472

IBAN (školské poplatky – napr. za ŠKD): SK68 0900 0000 0051 8167 8154


Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina

Školská 1661/4
930 41  Hviezdoslavov

IČO: 53918487
DIČ: 2121538925

Kontaktný mail: czus@czshviezdoslavov.sk.

Riaditeľ (štatutárny zástupca):  Mgr. art. Ján Dúbravský (czus@czshviezdoslavov.sk), t.č. 0944 256 580.

Duchovný správca školy: p. farár Mgr. Robert Masicza (farnosť Štvrtok na Ostrove), (stvrtok-na-ostrove@ba.ecclesia.sk), t.č. 031 569 3580.

Ekonómka/personalistka: Viktória Kozáriková (ekonomka@czshviezdoslavov.sk).

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN (bežný účet): SK36 0900 0000 0051 8089 6037

IBAN (školské poplatky): SK14 0900 0000 0051 8089 6045


Otázky ľubovoľného charakteru adresujte na info@czshviezdoslavov.sk, ale

Sledovať nás môžete aj na facebooku – facebook.com/czshviezdoslavov.