Pochádzam z malebného mesta Levoča, kde som prežil krásne detstvo. Som jedným z piatich súrodencov. Každý z nás mal to šťastie, že mohol vyštudovať vysokú školu. Už ako 18-ročný som pracoval ako učiteľ angličtiny na základnej škole. Práca s deťmi mi vtedy veľmi prirástla k srdcu. Po štúdiu hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite som pôsobil takmer 20 rokov vo veľkých nadnárodných firmách ako hovorca a manažér komunikačných oddelení. Po mnohých rokoch náročnej práce s hlavou som pred časom potreboval radikálnu zmenu. Riešením bola práca záhradníka, ktorá pozitívne vplýva na telo aj na dušu. Starostlivosť o záhrady je stále mojou záľubou. Donedávna som pracoval na súkromnej medzinárodnej škole s výučbou v angličtine. Pomáhal som tam aj deťom s osobnostnými poruchami a poruchami učenia.

Som empatický a dobrosrdečný človek so záujmom o veci medzi nebom a zemou. S mojou manželkou to spolu ťaháme už takmer 20 rokov a vychovávame 3 krásne dcérky. Ako manžel a otec každý deň vidím, že láska je jediná vec, ktorá sa násobí delením.

Milé deti, milí rodičia, nie som zatiaľ vyštudovaný pedagóg, ale chcem sa s vami všetkými podeliť o svoje skúsenosti, ktoré sa dajú naučiť iba v škole života. K tomu všetkému pridávam moje dobré srdce, ktoré miluje humor. K deťom pristupujem citlivo, s rešpektom a súcitom. Každé dieťa je pre mňa jedinečná bytosť, v ktorej je ukrytých mnoho talentov a zdrojov inšpirácií aj pre môj život. Ako hovorca som veľa hovoril, neskôr som sa v živote naučil, že najdôležitejšie je počúvať. Iba tak sa jeden od druhého niečo naučíme.

V škole budem pracovať ako pedagogický asistent a vychovávateľ.