Pokračujeme v predstavovaní našich učiteľov – dnes vám predstavíme našu pani učiteľku Anku.


Začínala som ako učiteľka v materskej škole. Popri práci som ukončila štúdium chémie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. A keďže nerada zaháľam, popri materskej „dovolenke“ som i naďalej študovala  na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde som ukončila magisterský študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Venujem sa implementácii digitálnych technológií a interaktívneho softvéru do vyučovacieho procesu, a to najmä v kombinácii s Hejného matematikou.

Svoju prácu vnímam ako poslanie, ku každému dieťaťu sa snažím pristupovať individuálne, vnímať jeho potreby, pozitíva i negatíva a dokázať mu jeho vlastnú dôležitosť a jedinečnosť. Preto sa na Teba, milý žiak/žiačka,   budem veľmi tešiť a pevne verím, že spolu vybudujeme triedu plnú porozumenia, priateľstva a v neposlednom rade i múdrosti a poznatkov!

Teším sa na naše prvé stretnutie. 🙂