Na týchto stránkach vám postupne v priebehu niekoľkých dní predstavíme náš aktuálny pedagogický zbor, začíname pani učiteľkou Jankou.


Deti ma volajú pani učiteľka Janka.

Považujem sa za človeka, ktorý je nielen  flexibilný, ale aj veľmi priateľský. Patrím medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby, mám príjemné vystupovanie a rada pracujem s deťmi.

Veľmi rada si vyrábam vlastné pomôcky na vyučovanie a koberec v triede využívam nielen ako komunikačný prostriedok, aby som sa dozvedela od detí zaujímavosti, ale aj ako  spôsob výučby.

Keď sa opýtate detí, ktorý predmet majú u mňa najradšej, tak to nie je len matematika, slovenský jazyk, ale aj telesná výchova. Veľmi rada čítam literatúru z rôznej oblasti hlavne zameranú na rôzne poruchy učenia a tým si chcem zlepšiť nielen obzor, ale hlavne sa vedieť pripraviť na vyučovanie v prípade, ak mám v triede takéto dieťa. Mám veľmi rada šport – hrala som päť rokov hádzanú a mám aj rôzne certifikáty z oblasti športu – kurz plávania, kurz minitenisu, netradičné náčinie a pod. Zároveň mám aj trénerský kurz a rozhodcovský kurz z oblasti netradičného skákania cez švihadlo takz. ropeskipping.

Moju prácu beriem ako poslanie a nie ako  povolanie. Síce to znie niekomu ako klišé, ale ten, kto ma spozná, si to nemyslí.  A tak, ako mi napísal aj jeden môj žiak: ,,Možno zabudnem niečo, čo ste ma naučili, na Vás však nezabudnem nikdy“. Pre takéto momenty robím svoju prácu.